Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

RYCHLÉ ODKAZY

aktualizováno
16. května 2016


Upozorňováček.

V Y H L Á Š K A
opatření obecné povahy


Závěrečný účet
DSO CŽH


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
k dani z nemovitostí


O Z N Á M E N Í
o zahájení dostavby


Doplněná
statistika


INFORMACE
o placení odpadů
v roce 2016


N Á V R H
závěrečného účtu
obce za rok 2015


Z Á M Ě R
obce směnit pozemky


O P A T Ř E N Í
obecné povahy
Národní plány pro povodí


V Y H L Á Š K A
změna koeficientu


Hloubkový vrt
čtení z kroniky obce


ABYCHOM NEZAPOMNĚLI
čtení z kroniky obce

Vítejte na stránkách Českých Lhotic,

obce, umístěné v malebné přírodě uvnitř CHKO Železných hor, nad vodní nádrží Křižanovice na řece Chrudimce, v nadmořské výšce 480 až 530 m. Obec tvoří tři sousedící osady: České Lhotice, Hradiště a Vedralka se zastupitelskými orgány v Českých Lhoticích.


Umístění obce v rámci republiky

Mapka umístění obce v rámci republiky

Oficiální stránky obce České Lhotice
(C)2006-2016 (GOFIS)