Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

RYCHLÉ ODKAZY

aktualizováno
15. února 2020


Upozorňováček.

P O Z V Á N K A
na valnou hromadu HS Liboměřice


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentury ochrany přírody a krajiny


SCHVÁLENÝ ROZPOČET
DSO CŽH


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstva zemedělství


SCHVÁLENÝ ROZPOČET
České Lhotice


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2
o odpadech


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1
o psech


INFORMACE
o placení odpadů
v roce 2020


POTENCIÁLNĚ
UŽITEČNÝ
odkaz


B O I K A
nová stránka
věnovaná rozhledně

Vítejte na stránkách Českých Lhotic,

obce, umístěné v malebné přírodě uvnitř CHKO Železných hor, nad vodní nádrží Křižanovice na řece Chrudimce, v nadmořské výšce 480 až 530 m. Obec tvoří tři sousedící osady: České Lhotice, Hradiště a Vedralka se zastupitelskými orgány v Českých Lhoticích.


Poloha obce v rámci republiky

Mapka umístění obce v rámci republiky

Oficiální stránky obce České Lhotice
(C)2006-2020 (GOFIS)