Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Symbolika

České Lhotice se svými částmi – osadou Hradiště a osadou Vedralka – mají dlouhou a zajímavou historii. Proto zastupitelstvo rozhodlo, aby obec byla prezentována znakem a vlajkou resp. praporem, které svým pojetím a symbolikou vyjádří dávnou i současnou historii obce. Návrh byl zastupitelstvem projednán, odsouhlasen a v roce 2005 schválen parlamentem České republiky.

ZnakPrapor
Znak Českých Lhotic prapor Českých Lhotic

Symboly meče, klíčů a červené barvy se vztahují ke znakům vilémovského benediktinského kláštera. Právě na listině, kterou postupoval mimo jiné vsi Lhotice a Hradiště pánům z Lichtenburgu vilémovský klášter v roce 1329, jsou poprvé písemně uvedeny naše osady. Naproti tomu barva zelená s obilnými klasy zaznamenává současnost. Dva klasy symbolizují dvě přidružené osady (Hradiště a Vedralku), zelená barva pak symbolizuje přírodní bohatství polí, lesů a luk, ve kterém se obec nachází. Dva palisádové kůly připomínají pradávnou historii osídlení kraje, keltské oppidum sousedící s částí obce – osadou Hradiště.

Návrhy znaku a praporu vypracoval pan Miroslav JV Pavlů, heraldik.Je nezbytné připomenout ještě jeden ze symbolů, který provází naši obec již více než 90 let. Jde o pamětní lípu. Ta byla vsazena do půdy v Hradišti v roce 1915 na počest 85 let života císaře Františka Josefa I., představitele Rakousko-Uherské říše.
A právě tato lípa, strom vyjadřující mír a slovanskou pospolitost, byla zasazena v prvním roce první světové války, v době, kdy již řada mladých synů našich sousedů položila zbytečně své životy. Ale z historie můžeme usuzovat, že ona lípa plnila ještě jeden úkol. Oslavila pětisté výročí upálení Mistra Jana Husa, muže, který položil život za svou víru a pravdu.


Před několika lety tuto lípu zničil blesk a na jejím místě nyní roste nová, nadějná, mladá lipka, která však byla vsazena z úplně jiných pohnutek. Ty ve svém projevu vyslovil spolu s pojmenováním lípy starosta obce při příležitosti slavnostního setkání všech občanů dne 15. října 2005, kdy došlo též k představení znaku a praporu obce.

Starosta mimo jiné řekl:


Naše nová, mladá a krásná lípa bude pokračovat v paměti naší a našich potomků a bude jim připomínat, že byla vsazena na počest míru, demokracie a svobody naší soudobé historie. Vážení přátelé, lípa symbolizuje mír a lásku. Lípa je strom Slovanů. Je to strom krásný a skromný. A stejně tak skromné jméno ponese. A ta krása a skromnost bude skryta v nás a v čestném životě našem i našich budoucích potomků. Naše lípa ponese jméno

HRADIŠŤSKÁ PAMĚTNÍ LÍPA.


Zaznamenal pan Vilém Svoboda, kronikář.