Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

6. června 2022 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2021.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2021-5/2022.
 6. Smlouvy o odvozu odpadů se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 7. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova od Pardubického kraje.
 8. Různé.
 9. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 30. 5. 2022

Nahoru


POZVÁNKA


na 16. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

14. března 2022 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočet obce na rok 2022.
 4. Dar hasičům.
 5. Hospodaření v obecních lesích.
 6. Různé.
 7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 2. 2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Liboměřice.

Vyvěšeno 2.3.2022

Nahoru


Dokumenty a zprávy z let minulých naleznete v archivu.