Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Erb obce České LhoticeČeské Lhotice

Schválený rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2022

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaOdvětvové tříděníČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO 300 000,00
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé 13 000,00
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková 50 000,00
pol. 1121Daň z příjmu PO 380 000,00
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec 110 000,00
pol. 1211DPH 950 000,00
pol. 1340Poplatek za komunální odpad 170 000,00
pol. 1341Poplatek ze psů 1 000,00
pol. 1361Správní poplatky 500,00
pol. 1381Daň z hazardních her 15 000,00
pol. 1511Daň z nemovitostí 250 000,00
pol. 4112Dotace na výkon státní správy 70 500
1012-2131Pronájem pozemků 40 000
1032-2111Příjmy z lesa 300 000,00
2119-2343Příjmy za vyd. prostor 100,00
2310-2111Příjem za vodu 40 000,00
3632-2111Příjem ze hřbitova 5 000,00
3725-2324Příjem za tříděný odpad 25 000,00
6310-2141Úroky 1 000,00
Příjmy celkem 2 721 100,00
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaOdvětvové tříděníČástka v Kč
1031Pěstební činnost v lese 52 000,00
1032Údržba lesa a kácení 300 000,00
1036Obecní hajný 41 500,00
2143Cestovní ruch 20 000,00
2212Silnice obecní 400 000,00
2310Pitná voda 50 700,00
3319Kultura v obci 20 000,00
3399SPOZ 40 000,00
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00
3631Veřejné osvětlení 65 000,00
3639Komunální služby a úz. rozvoj 30 000,00
3721Odvoz nebezpečného odpadu 30 000,00
3722Odvoz komunálního odpadu 235 000,00
3725Odvoz tříděného odpadu 100 000,00
3745Veřejné prostranství 320 000,00
4351Pečovatelská služba 10 000,00
4351Služby sociální péče - Charita 10 000,00
5212Krizové řízení 10 000,00
5273Zasílání varovných SMS 100,00
5512Požární ochrana 30 000,00
6112Zastupitelstvo obce 340 000,00
6171Místní správa - činnost OÚ 470 000,00
6310Služby bankovních ústavů 8 000,00
6320Pojištění 15 000,00
6399Daň z příjmů PO za obec 110 000,00
6402Finanční vypořádání z roku 2018 10 800,00
Výdaje celkem 2 721 100,00

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 3. 1. 2022.


Zastupitelstvo obce České Lhotice bude rozpočet projednávat na svém zasedání
dne 6. prosince 2021.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru


Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2022-2024

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2022 2023 2024
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 2 800 2 100 1 600
P1Třída 1Daňové příjmy 1 700 1 750 1 750
P2Třída 2Nedaňové příjmy 200 150 100
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 400 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 300 2 100 2 050
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2 300 2 100 2 050
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 2 000 1 600 1 700
V2Třída 6Kapitálové (investiční) výdaje 1 000 1 000
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 3 000 2 600 1 700
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 3 000 2 600 2 700
DP-VHotovost běžného roku -700 -500 350
EA+DHotovost na konci roku 2 100 1 600 1 950

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 20. 11. 2020.


Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7. 12 2020.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru